Rådgivnings- og aktivitetscenter

Demensenheden Viborg

Vi er din sparringspartner - om du er borger med en demenssygdom, pårørende, fagpersonale eller frivillig på området. Vi har fokus på alt det, der kan hjælpe mennesker med en demenssygdom til at lette på de udfordringer, hverdagen byder på.

Corona restriktioner

Vi holder fortsat åbent i Rådgivnings- og aktivitetscentret under betingelse af,

  • at vi kun må være 25 personer i samme lokale
  • at vi skal holde mindst 1 mtr's afstand til hinanden
  • at man enten bære mundbind eller ansigtsvisir, såfremt afstandskravet ikke kan overholdes
  • at vi selvfølgelig skal have ekstra fokus på vores håndhygiejne.

Det er meget vigtigt, at man tilmelder sig og framelder sig de forskellige aktiviteter, så vi ved hvor mange der kommer :o) Dette kan gøres via IBG eller ved at kontakte Helle eller Bettina. Se information vedr. kontaktoplysninger under ”Aktiviteter”. Hvis man ikke har en aftale i centret skal man kontakte centret i forvejen, før man møder op. Det er uanset om man gerne vil deltage i en aktivitet eller have en snak med en demenskonsulent.

Demenskonsulenterne

Hjemmebesøg: Vi kommer gerne i private hjem og underviser familie/venner/kolleger osv. om, hvad der måtte være behov for, så personen med demenssygdommen fortsat kan have gode relationer til dem omkring sig.

Børnebog om demens

En hjælp til børn til at forstå demens
Alva Og Demenstågen (pdf)