Demensenheden

Rådgivnings- og Aktivitetscenter

Vi er din sparringspartner - om du er borger med en demenssygdom, pårørende, fagpersonale eller frivillig på området. Vi har fokus på alt det, der kan hjælpe mennesker med en demenssygdom til at lette på de udfordringer, hverdagen byder på.

Kom med på en rundvisning i Demensenheden, Rådgivnings- og Aktivitetscenter

Der er foredrag på vej i foråret/Sommeren 2022! Hold øje på vores hjemmeside og facebook. Der er afholdt foredrag af Anja Aalund Holst d. 30.3. og der er planlagt åben hus med foredrag af Kasper Friche d. 7.5 (mere info kommer senere)

Demenskonsulenterne

Hjemmebesøg: Vi kommer gerne i private hjem og underviser familie/venner/kolleger osv. om, hvad der måtte være behov for, så personen med demenssygdommen fortsat kan have gode relationer til dem omkring sig.

Børnebog om demens

En hjælp til børn til at forstå demens
Alva Og Demenstågen (pdf)