Rådgivnings- og aktivitetscenter

Demensenheden Viborg

Vi er din sparringspartner - om du er borger med en demenssygdom, pårørende, fagpersonale eller frivillig på området. Vi har fokus på alt det, der kan hjælpe mennesker med en demenssygdom til at lette på de udfordringer, hverdagen byder på.