Rådgivnings- og aktivitetscenter

Demensenheden Viborg

Vi er din sparringspartner - om du er borger med en demenssygdom, pårørende, fagpersonale eller frivillig på området. Vi har fokus på alt det, der kan hjælpe mennesker med en demenssygdom til at lette på de udfordringer, hverdagen byder på.

Demenskonsulenterne

Hjemmebesøg: Vi kommer gerne i private hjem og underviser familie/venner/kolleger osv. om, hvad der måtte være behov for, så personen med demenssygdommen fortsat kan have gode relationer til dem omkring sig.

Børnebog om demens

En hjælp til børn til at forstå demens
Alva Og Demenstågen (pdf)